Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
 • Tên quốc tế
  Lang Son water supply and drainage jointstock company
 • Viết tắt
  LS Water
 • Trụ sở chính
  Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
 • Điện thoại
  0253.870073
 • Fax
  0253.873657
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Quyết
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Bính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phương Mạnh Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nông Thị Thanh Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Linh Thị Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nông Thị Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phương Mạnh Hào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Duy Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Cảnh Hội
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Bính
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cảnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Thu Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Linh Thị Huệ
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Quyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ