Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
 • Tên quốc tế
  Nam Long Investment Corporation
 • Viết tắt
  NLG CORP.
 • Trụ sở chính
  6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, Quận 17, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 54161718
 • Fax
  028 54161718
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Phong
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Limson Lim Soon Kooi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chad Ryan Ovel
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngian Siew Siong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đức Khang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lai Voon Hon
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Tấn Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ziang Tony Ngo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lưu Tuyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Hồng Tân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Chee Kwang
  Tổng Giám đốc
 • Châu Quang Phúc
  Giám đốc Tài chính
 • Lương Thị Kim Thoa
  Kế toán trưởng
 • Trần Thanh Phong
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ