Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
 • Tên quốc tế
  Nam Kim Steel Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Nakisco
 • Trụ sở chính
  Đường N1, Cụm Sản xuất An Thạnh, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-37.48.848
 • Fax
  +84-(0)650-37.48.849
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Minh Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vinh An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Uyển Nhàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Hân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Bảo Duyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Vui
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vinh An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quảng Trọng Lăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Liên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Diệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Huyền
  Kế toán trưởng
 • Phạm Mạnh Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ