Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP
 • Tên quốc tế
  NHP PRODUCTION IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  PIENHP.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Điếm Tống, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
 • Điện thoại
  24.22606166
 • Fax
  042 260 6166
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Phương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Thiềng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Trung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hương
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đình Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ