Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Southern City Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HANOI CITY., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39.74.93.50
 • Fax
  024 39.74.93.51
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Hương Nội
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thiếu Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Bích Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Quang
  Tổng Giám đốc
 • Mai Thu Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thiếu Hoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phí Thị Thục Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Hà
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ