Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Plastics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HPCS.,.JSC
 • Trụ sở chính
  Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3875 6889
 • Fax
  024 3875 6884
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Minh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mẫn Chí Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Thăng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thanh Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Tuyến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hoa Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chử Thị Khuê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bảo Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thanh Nam
  Tổng Giám đốc
 • Mẫn Chí Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Thanh Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Hương Giang
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thanh Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ