Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Ha Noi South Housing And Urban Development Corporation
 • Viết tắt
  Ha Noi South Corporation
 • Trụ sở chính
  Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)351-384.77.56
 • Fax
  +84-(0)351-386.66.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Hoàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Đức Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Lành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Thu Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Đồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Thanh Trọng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Thái
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Đạo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Duyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Ngọc Nhất
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hồng Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ