Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
 • Tên quốc tế
  Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NFC
 • Trụ sở chính
  Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại
  (030) 3610024/ 3610863
 • Fax
  (030) 3610013
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Đông
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hà Huy San
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Mạnh Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Tiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tạ Thị Kim Chúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vi Hoàng Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Mạnh Ninh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Chi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Như Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Thuấn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ