Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
 • Tên quốc tế
  North-West Electric Investment And Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Neden., JSC
 • Trụ sở chính
  Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại
  0212 6265 095
 • Fax
  0212 6265 097
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Huyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Hậu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Mạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Sỹ Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Tuyển
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Tuyển
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ