Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  National day Pharmaceutical Joint Stock Company of HCM City
 • Viết tắt
 • Trụ sở chính
  136 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (84.8) 3848 3654 –3848 3507–3848 3953
 • Fax
  (84.8) 3846 6355–3846 5842
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Nam Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cáp Hữu Ánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn An Giang
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Xuân Minh Trí
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Bích Dung
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Tú
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Trần Nam Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trần Xuân Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cáp Hữu Ánh
  Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Bích Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Bích Dung
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Thị Nam Hà
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ