Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  National day Pharmaceutical Joint Stock Company of HCM City
 • Viết tắt
  NDP
 • Trụ sở chính
  Số 299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, TPHCM
 • Điện thoại
  0838687347 - 0838688474 - 0838687354
 • Fax
  2838687351
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Nam Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Tú
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Bích Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn An Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Xuân Minh Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trần Xuân Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quang Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thiện Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Bích Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Niên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Bích Dung
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Thị Nam Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Lưu Hiền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ