Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Housing Investment Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NDN
 • Trụ sở chính
  38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.387.2213 - 0511.356.1577
 • Fax
  0511.387.2213
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cao Thái Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thanh Viên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Lê Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Thi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Phước
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Viết Em
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kiều Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Trung
  Tổng Giám đốc
 • Lương Thanh Viên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thúy Vân
  Kế toán trưởng
 • Lương Thanh Viên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ