Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
 • Tên quốc tế
  Noibai Cargo Terminal services JSC
 • Viết tắt
  NCTS
 • Trụ sở chính
  Tầng 2, tòa nhà NTS - Sân bay quốc tế nội bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84.4) 3584 0905
 • Fax
  (84.4) 3584 0906
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Mạnh Kiên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tường Duy Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Giang Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Huy Khôi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Mai Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Phúc
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Trọng Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Đình
  Kế toán trưởng
 • Đinh Văn Đình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ