Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
 • Tên quốc tế
  TKV - Cam Pha Thermal Power JointStock Company
 • Viết tắt
  CPC
 • Trụ sở chính
  P.Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  0333 731 030
 • Fax
  0333 730 956
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thân Thế Đảng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Minh Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Thị Minh Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Bảo Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thân Thế Đảng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hoan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Quảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vương Đình Đề
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Thị Minh Thanh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đăng Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ