Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (NBS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An
 • Tên quốc tế
  Nghe An Bus Station Joint-stock Company
 • Viết tắt
  NBS
 • Trụ sở chính
  77 Đường Lê Lợi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38-383.51.82
 • Fax
  +84-(0)38-383.51.83
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Phi Hổ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trí Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Bích
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Hoàng Huynh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Thành
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Lĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Giang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ