Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (NBR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
 • Tên quốc tế
  NGHIA BINH RAIL WAY JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CTCP Đường sắt Nghĩa Bình
 • Trụ sở chính
 • Điện thoại
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thái Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Tân
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Lê Công Đệ
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thái Thị Thảo Vi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Tân
  Tổng Giám đốc
 • Lê Công Đệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Kế toán trưởng
 • Mai Văn Tân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ