Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
 • Tên quốc tế
  Ninh Binh Thermal Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NBTPC
 • Trụ sở chính
  01A - Đường Hoàng Diệu -Phường Thanh Bình- Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại
  +84-(0)-30-22.10.537
 • Fax
  +84-(0)-30-38.73.762
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tống Đức Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Đoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Vĩnh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Chấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thanh Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trương Tiến Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Văn Đoàn
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Hoành Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tống Đức Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đường Xuân Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thủy Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Lương Thị Thúy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ