Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc (NBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
 • Tên quốc tế
  North Books And Educational Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NBEE
 • Trụ sở chính
  Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  043 5121 980
 • Fax
  043 5123 580
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Đình Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mai Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hồng Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Thu Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Đình Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phương Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Nhã
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Thu Lan
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thị Thanh Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ