Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Vinacomin - Nui Beo Coal Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNBC
 • Trụ sở chính
  799 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)33-82.52.20
 • Fax
  +84-(0)33-62.52.70
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Công Hương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Thúy Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Tuấn Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thế Phiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Duy Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Nhương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thế Phiệt
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Bá Tước
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thúy Mai
  Kế toán trưởng
 • Lưu Anh Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ