Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (NAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An
 • Tên quốc tế
  Nghe An Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NAWAS CO.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 • Điện thoại
  0383 844208
 • Fax
  0388 668118
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bá Quý
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Duyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Hoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Vân Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Thìn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Lan Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Duyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Vân Nam
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Văn Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ