Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nam Việt
 • Tên quốc tế
  Nam Viet Joint Stock Company 
 • Viết tắt
  NAVIFICO
 • Trụ sở chính
  18F, Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP HCM
 • Điện thoại
  028 731.39.91
 • Fax
  028 731.36.41
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Hải Bằng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tôn Thất Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Phi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tôn Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tôn Thất Mạnh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Tuyển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Tráng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Cảnh
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Thị Mỹ Thạnh
  Kế toán trưởng
 • Tôn Thất Kỳ Nam
  Đại diện công bố thông tin