Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An (NAU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An
 • Tên quốc tế
  Nghe An Urban Environment And Works Joint Stock Company
 • Viết tắt
  URENCONA
 • Trụ sở chính
  Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  02383 564 960
 • Fax
  02383 561 747
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Khanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Dụ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phú Văn Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Mai Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Thị Thanh Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Tuyết Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Khanh
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Bính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phú Văn Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Dụ
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Văn Khanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ