Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài
 • Tên quốc tế
  Noibai Airport Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NASCO
 • Trụ sở chính
  Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 • Điện thoại
  438840085
 • Fax
  438865555
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Đức Cảnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Thu Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thiên Kim
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Kim Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nghiêm Thị Thúy Tươi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Phương
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Huy Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Cương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Lan Hương
  Kế toán trưởng
 • Trần Việt Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ