Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
 • Tên quốc tế
  Nghetinh Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cảng Nghệ Tĩnh
 • Trụ sở chính
  Số 10 Trường Thi, phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  038.3847141
 • Fax
  038.3847142
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hạnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Doãn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Tất Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Danh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Doãn Long
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Kiều Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ