Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
 • Tên quốc tế
  Nagakawa Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Nagakawa Group
 • Trụ sở chính
  Khu 9, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
 • Điện thoại
  0211 3873 568
 • Fax
  (84-211)3530265/3548020
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ điện tử
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Khả
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Soi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Đào Hải Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Tiến Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hải Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Khả
  Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Soi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huy Thị Dung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ