Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Nagakawa Vietnam Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NAGAKAWA
 • Trụ sở chính
  Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  (84-211) 3 873 568
 • Fax
  (84-211) 3 873 569
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ điện tử
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Khả
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Soi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Đào Hải Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hải Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Thị Hữu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Khả
  Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Soi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Huyền Thương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huy Thị Dung
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ