Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
 • Tên quốc tế
  National Of General Construction Consultants Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NAGECCO
 • Trụ sở chính
  29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2838237741
 • Fax
  02838299574
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Khánh Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Nguyên Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tố Trinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Cù Trọng Phúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Nguyên Ân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Côn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Mạnh Hoàng
  Kế toán trưởng
 • Đặng Nguyên Ân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ