Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động
 • Tên quốc tế
  MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
 • Viết tắt
  MWI Corp
 • Trụ sở chính
  222 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 • Điện thoại
  028 38.125.960
 • Fax
  028 38.125.961
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Tài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Robert Alan Willett
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lê Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thomas Lanyi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Lượm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Điêu Chính Hải Triều
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Kinh Doanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Huy Thanh Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hữu Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Kinh Doanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Tài
  Tổng Giám đốc
 • Điêu Chính Hải Triều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đăng Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đăng Linh
  Giám đốc Tài chính
 • Lý Trần Kim Ngân
  Kế toán trưởng
 • Lê Thảo Trang
  Giám đốc Kinh doanh

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ