Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Binh Duong Building Materials & Construction Corporation
 • Viết tắt
  M&C Bình Dương
 • Trụ sở chính
  Số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 • Điện thoại
  0650 3751 518
 • Fax
  0650 3751 138
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Minh Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Chánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Kiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Kim Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Băng Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Huyền Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Chánh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Bình
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ