Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP (MVB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP
 • Tên quốc tế
  Vinacomin- VietBac Mining Industry Holding Corporation
 • Viết tắt
  VVMI
 • Trụ sở chính
  Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 36647515
 • Fax
  024 36647493
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quang Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Minh Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hải Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Lên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lương Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lịch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Ngợi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hải Bình
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đình Lên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Ngọc Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Xuân Quang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ