Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (MTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Vung Tau Environment Services and Urban Project Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Đô thị Vũng Tàu
 • Trụ sở chính
  199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu
 • Điện thoại
  0254 3524 418 - 3854 046
 • Fax
  0254 3811764
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Mạnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Trực
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Xuân Huân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Doãn Chính
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Thẳm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Châu Trực
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Mạnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trung Trực
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Việt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Mừng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ