Công ty cổ phần Dược Medipharco (MTP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dược Medipharco
 • Tên quốc tế
  Medipharco Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MEDIPHARCO
 • Trụ sở chính
  Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại
  0234.3832814, 3823099, 3827215
 • Fax
  234.3826077
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Thị Minh Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Thất Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Hoài Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thể
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Duy Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Minh Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Tôn Thất Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Minh Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ