Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung
 • Tên quốc tế
  Central Mining and Mineral Import Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung
 • Trụ sở chính
  Xóm Lão,xã Vật Lại ,huyện Ba Vì,thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  904244610
 • Fax
  2383522818
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chu Danh Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đại Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Ninh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Đạt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Danh Phương
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ninh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Đôn Vương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Phương Nam
  Kế toán trưởng
 • Chu Danh Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ