Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm (MTL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm
 • Tên quốc tế
  Tu Liem Urban Environment Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MTL
 • Trụ sở chính
  Đường CN7, cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  046.295 9891 - 043.780 5382
 • Fax
  043.780 5382
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Viết Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Đốc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Minh Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Thị Kim Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Đốc
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lê Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hùng Anh
  Kế toán trưởng
 • Trần Hùng Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ