Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông
 • Tên quốc tế
  Ha Dong Environment Public Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MTH
 • Trụ sở chính
  121 Tô Hiệu- Nguyễn Trãi- Hà Đông- Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33.55.20.70
 • Fax
  024 33.51.58.43
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Văn Tiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoài Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đình Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thúy Hường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trung Thành
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Viễn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đình Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Bích Hồng
  Kế toán trưởng
 • Phạm Trung Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ