Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
 • Tên quốc tế
  Ha Tinh Minerals and Trading Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  MITRACO
 • Trụ sở chính
  Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  (84-393) 855 603
 • Fax
  (84-393) 855 606
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Hữu Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Lưu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Văn Tân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Lưu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Viết Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Minh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ