Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
 • Tên quốc tế
  1.1.6.8 contruction joint stock company
 • Viết tắt
  CTCP xây dựng 1.1.6.8
 • Trụ sở chính
  số 38 nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại
  04 6674 4305
 • Fax
  024 35.553.592
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Huy Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Bá Quang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Duy Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tống Thế Thuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Bá Quang
  Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Duy Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Quỳnh Trang
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Huy Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ