Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
 • Tên quốc tế
  Quang Ngai Urban Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QNGURENCO
 • Trụ sở chính
  Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại
  0255 3819612
 • Fax
  0255 3816930
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Nhật Liên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Lan Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Cúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Tuấn Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Mỹ Nữ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hồng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Trương Minh Khương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Cao Thanh
  Kế toán trưởng
 • Lê Cao Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ