Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (MQB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình
 • Tên quốc tế
  Quang Binh Environment and Urban Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  QBURENCO
 • Trụ sở chính
  Số 1 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
 • Điện thoại
  023 2388 9288
 • Fax
  023 2388 9279
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đức Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Công Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Hợp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Mỹ Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Chương
  Tổng Giám đốc
 • Trương Công Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Xuân Trường
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đức Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ