Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú
 • Tên quốc tế
  Minh Phu Seafood Corp.,
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại
  (84-290) 3839 391
 • Fax
  (84-290) 3668 195
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Thị Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Văn An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Dịu Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thu Lê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Điệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Quang
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Anh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Dịu Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thái Hoàng Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Hồng Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Văn An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Thị Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thiện Tâm
  Giám đốc Tài chính
 • Lưu Minh Trung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Toán
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ