Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định (MND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
 • Tên quốc tế
  Nam Dinh Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NDE.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
 • Điện thoại
  0228 3848 141
 • Fax
  0228 3836 894
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Triệu Đức Kiểm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Công Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hữu Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Phương Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thu Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Công Định
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hữu Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hữu Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trọng Thành
  Kế toán trưởng
 • Triệu Đức Kiểm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ