Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung
 • Tên quốc tế
  MaiLinh Corporation In Northern Central
 • Viết tắt
  MLN-INC
 • Trụ sở chính
  Số 92 đường 2/9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-625.78.88
 • Fax
  +84-(0)511-355.19.99
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Nhân
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Đăng Luyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Hữu Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Bích Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Thiết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thành Nhân
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Văn Mỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Kim Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Triệu Chu Luân
  Kế toán trưởng
 • Trương Tài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ