Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (MNB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  Nha Be Garment Corporation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NBC
 • Trụ sở chính
  Số 4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028.38720077
 • Fax
  028.38725107
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Phú Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Ngọc Diệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Thập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Phú Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Lân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Dân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Tuyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Diệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đức Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Thập
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Văn Hoàng Dũng
  Kế toán trưởng
 • Phan Văn Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ