Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan (MMC: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan
 • Tên quốc tế
  Manganese Mineral Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Mangan Mineral, JSC
 • Trụ sở chính
  Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  +84-(0)39-22.13.526
 • Fax
  +84-(0)39.35.64.168
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Kim loại màu
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Tuyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đại Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Văn Tân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Vĩnh Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thân Văn Quế
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Hướng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Đại Lợi
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Quang Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thành Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Nga
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ