Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (MLS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
 • Tên quốc tế
  Mitraco Livestock Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MTL,JSC
 • Trụ sở chính
  Xóm Vĩnh Cát, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
 • Điện thoại
  039.3478456/039.2228421
 • Fax
  039.3648147
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Văn Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Sỹ Huy Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Đông
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Lục
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Văn Tân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Sỹ Huy Thảo
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thanh Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hòa
  Kế toán trưởng
 • Phan Thanh Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ