Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (MLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
 • Tên quốc tế
  Lao Cai urban Environment Joint stock company
 • Viết tắt
  LAO CAI UE., JSC
 • Trụ sở chính
  Tổ 30 đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại
  0214 3841 038
 • Fax
  0214 3841 038
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Tân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Tốt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Minh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Văn Trường
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Tốt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Giáp
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ