Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy
 • Tên quốc tế
  CaiLay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MEKOVET
 • Trụ sở chính
  560 Quốc lộ 1A, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại
  +84-(0)73-382.09.69
 • Fax
  +84-(0)73-382.63.63
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Mạnh Lương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hồng Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thân Văn Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kiều Chinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Tài
  Tổng Giám đốc
 • Phan Nguyễn Thanh Huyền
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ