Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
 • Tên quốc tế
  Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MEKOPHAR
 • Trụ sở chính
  297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM
 • Điện thoại
  (84-28) 3865 0258 – (84-28) 3865 0363
 • Fax
  (84-28) 3865 0394
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Thị Lan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Lan Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Kim Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Satoshi Kawamura
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Viết Luận
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Trung Ngôn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Lan
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Lan Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Kim Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thúy Hằng
  Kế toán trưởng
 • Đặng Thị Kim Lan
  Giám đốc Kinh doanh
 • Lê Thị Thúy Hằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ