Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí
 • Tên quốc tế
  Mineral And Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MIMECO JSC
 • Trụ sở chính
  Số 2 Đặng Thái Thân, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.26.51.06
 • Fax
  024 39.33.08.06
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tăng Nguyên Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tăng Minh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Liên An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Đệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Biển
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Chi Lăng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thái Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tăng Nguyên Ngọc
  Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Đệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Liên An
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Liên An
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ