Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội
 • Tên quốc tế
  Military Insurance Corporation
 • Viết tắt
  MIC
 • Trụ sở chính
  Tầng 15 tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 6285 3388
 • Fax
  024 6285 3366
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm tài sản & thương vong
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Uông Đông Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Hiện
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Phương Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Viết Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dư Cao Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Thúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tăng Thị Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hải Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Bích Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Phong Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Như Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Bích Ngọc
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Thị Thanh Hải
  Kế toán trưởng
 • Ngô Bích Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ