Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (MIE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP
 • Tên quốc tế
  Machines and Industrial Equipment Corporation
 • Viết tắt
  MIE
 • Trụ sở chính
  Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3825 2498
 • Fax
  024 3826 1129
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Quốc Toản
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Phạm Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cù Ngọc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Khánh Ly
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Khắc Hải
  Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đậu Huy Ngọc Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thu Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thành Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thu Trang
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Thu Trang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ