Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
 • Tên quốc tế
  Quang Nam Mineral Industry Corporation
 • Viết tắt
  MINCO
 • Trụ sở chính
  Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)510-66.50.22
 • Fax
  +84-(0)510-66.50.24
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Văn Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Joji Tsukamoto
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyên Xuân Lư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Sang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Chinh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Sa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Minh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Phan Minh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ